Projekty UE

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach EIC Accelerator
Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.06-24-0004/22-00
  • Beneficjent:AIRCON INDUSTRY SP. Z O.O.
  • Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
  • Wartość przyznanego dofinansowania – 280 060,00 PLN